Header billede

CASE: Nomitec A/S

Omfattende skræddersyet webshop baseret på WordPress og WooCommerce, udvikling af kundeextranet, CRM og integration til blandet andet økonomisystem. Læs hvordan vi løste opgaven.

Ambitionen hos Nomitec A/S

- En ny hjemmeside der er mere tidssvarende, moderne og virker på alle enheder

- At få kunderne til at handle på nettet i stedet for mail og telefon, ved at gøre det nemt og bekvemt

- Tilbyde kunderne et specialudviklet værktøj, der gør det nemmere for kunderne at vedligeholde deres filterinstallationer

- At integrere hjemmesiden til øvrige systemer i virksomheden, så alt bliver synkroniseret helt automatisk. F.eks. ordrer, kunder osv.

Nomitec Logo
  • Produktionsvirksomhed
  • 25 medarbejdere
  • 5475 Lagervarer
  • Grundlagt i 1963

Fase 1: Behovsafdækning og planlægning

Vi startede ud med at inddrage medarbejderne hos Nomitec, for at forstå både medarbejdernes og kundernes behov. De kom med input fra start og igennem hele processen. Dels for at sikre deres engagement, men i særdeleshed for at skabe den bedst mulige løsning til gavn for alle parter.

Efter behovet var blevet klart, præsenterede vi en tidsplan for forløbet, som skulle bruges som rettesnor og for at have en ide om tidsforløbet. Det gav begge parter en konkret ide om, hvordan projektet skulle se ud, og hvilke opgaver der skulle løses.

Dernæst var det tid til at tage et teknologivalg for at sikre den bedst mulige start.

Nomitec medarbejder

Fase 2: Valg af teknologiplatform

Løsningen blev baseret på et solidt grundlag med WordPress som CMS og WooCommerce som webshop, som begge er åbne og gratis. Det valg giver frihed for Nomitec både på kort og lang sigt, fordi de ikke binder sig til én leverandør og altid uden problemer kan skifte til en ny.

Samtidig gør valget, at man kan komme hurtigt i gang med selve løsningen. Det giver den positive effekt, at man som kunde hurtigt får noget konkret at forholde sig til.

WordPress WooCommerce

Fase 3: Udviklingsfasen

Vi begyndte med en række fysiske møder, hvor vi gennemgik de ønskede funktionaliteter sammen.

Dernæst påbegyndtes udviklingen med én del af gangen samtidig med, at der blev fastholdt et højt niveau af kommunikation ved enten fysiske møder eller over Skype. På den måde fik vi løbende afstemt forventninger, præsenteret de seneste resultater og diskuteret eventuelle ændringer.

Når der skulle udvikles en ny del, foregik konceptudviklingen altid først på et fysisk møde for at sikre en rigtig god dialog.

Samarbejdet var baseret på den fælles forståelse om, at man løbende bliver klogere og at den bedst mulige løsning opnås efter en række iterationer.

Det er både svært og en dårlig ide at beskrive IT løsninger på forhånd. Det skyldes, at man naturligt bliver klogere efterhånden, som løsningen former sig. Derfor skal der også være mulighed for, at kunder løbende og hurtigt kan få ændringer indarbejdet. Det giver de bedste løsninger.

- SuccesProjekter

Fase 4: Idriftsættelsen

Inden idriftsættelsen blev der gennemført brugertests med medarbejdere fra Nomitec A/S. De skulle gennemføre en række brugsscenarier, med både bestilling af varer og navigation på websitet. Det hele blev filmet og de herigennem fundne problemstillinger blev rettet med det samme.

Udover selve brugertesten blev al funktionalitet nøje gennemtestet, så det var klar til drift. Der blev selvfølgelig også testet i de forskellige browsere samt på mobile enheder (mobiltelefoner og tablets).

Selve idriftsættelsen gik problemfrit og var klar til kunderne mandag morgen, - præcist som forventet.

Efter idriftsættelsen handlede det om hurtigt at få tilpasset til de nye ønsker, der helt naturligt kommer. Herved oplever både Nomitec A/S og deres kunder, at løsningen er for dem, og der opstår dermed hurtigere en positiv accept.

Cross browser testing

Lad os høre om dit projekt

Vi tager altid gerne en snak med dig om dit projekt, bare send os en mail eller giv os et kald på telefonen.

Resultatet af processen

Nomitec.dk case

✓ En ny hjemmeside der er mere tidssvarende, moderne og virker på alle enheder

✓ At få kunderne til at handle på nettet i stedet for mail og telefon, ved at gøre det nemt og bekvemt

✓ Tilbyde kunderne et specieludviklet værktøj, som gør det nemmere for kunderne at vedligeholde deres filterinstallationer

✓ Hjemmesiden skal integreres til øvrige systemer i virksomheden, så alt bliver synkroniseret helt automatisk. F.eks. ordrer, kunder osv.

Oplevelsen hos Nomitec A/S

"Vi har igennem længere tid ønsket at få udviklet et værktøj, som vore kunder kan bruge til at styre deres vedligeholdelsesopgaver og derved gøre deres hverdag lettere.

Efter en kort beskrivelse af projektet fra Succesprojekter, kunne vi ret hurtigt se et system tage form med de funktioner, vi havde tænkt. Undervejs i projektet er der kommet flere gode ideer fra succesprojekter, som vi har kunnet anvende til at gøre vort system endnu bedre og brugervenligt.

Tidsplanen som Succesprojekter havde lagt blev overholdt og vi har hele tiden været godt informeret om, hvor langt vi var i processen. Succesprojekter har hele tiden holdt styr på projektets status og sørget for at få alle dele med. Der er ikke efterladt noget ufærdigt.

Vi er meget tilfredse med udviklingen af vores vedligeholdelsesplan. Vi har på samme tid også fået en flot hjemmeside, der lever op til de krav, der stilles til en moderne hjemmeside, der skal kunne bruges på mange forskellige platforme. "

Frank Hansen
Frank Hansen
Partner, Nomitec A/S

Lad os høre om dit projekt

Vi tager altid gerne en snak med dig om dit projekt, bare send os en mail eller giv os et kald på telefonen.